Xuất bản thông tin

content:Công bố Quyết định  của Đảng ủy xã Hông Long về việc thành lập Chi bộ Công an xã

Thực hiện Công văn số 148-CV/HU ngày 14/4/2021 của Huyện ủy Nam Đàn về việc sinh hoạt Đảng của...
content:Công bố Quyết định  của Đảng ủy xã Hông Long về việc thành lập Chi bộ Công an xã

Thực hiện Công văn số 148-CV/HU ngày 14/4/2021 của Huyện ủy Nam Đàn về việc sinh hoạt Đảng của...
content: Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Hồng Long

Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và...
content:Hồng Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã Hồng Long, công tác chuẩn...
content:Uỷ ban bầu cử xã Hồng Long tổ chức tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

   Sáng ngày 17/5/2021 Uỷ Ban Bầu cử xã...