Văn bản chỉ đạo điều hành

null Kết luận của đồng chí Phạm Hồng Sơn, PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã tại phiên họp Dân Chính Đảng và họp UBND xã thường kỳ tháng 9 năm 2020

content:

Xem nội dung thông báo kết luận tại đây

content:

 

content: