null  Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Hồng Long

content:

 Những hình ảnh đầu tiên về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Hồng Long

Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Đay là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Nối tiếp thành công Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND

Tại đơn vị bầu cử xã Hồng Long, Ủy ban bầu cử đã ấn định trong toàn xã có 5 khu vực bỏ phiếu, số đại biểu được bầu HĐND xã là 25 Đại biểu; HĐND huyện 3 đại biểu, HĐND tỉnh 3 đại biểu và Đại biểu Quốc hội là 3 đại biểu . Đúng 6h30p sáng ngày 23/5/2021, các tổ bầu cử trong toàn xã đã khai mạc đúng giờ theo quy định, . Hòm phiếu được đặt tại trung tâm khu vực bỏ phiếu, thuận tiện để mọi cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Tại Lễ khai mạc, thành viên Ủy ban bầu cử đã thông qua nội quy, nguyên tắc bỏ phiếu tới các cử tri, kiểm tra niêm phong hòm phiếu, các cử tri trình thẻ, đối chiếu đối chiếu danh sách cử tri và nhận phiếu bầu và tiến hành bầu cử theo đúng hướng dẫn.

Các tổ Khai mạc trong ngày hội bầu cử

Sau khi đọc diễn văn khai mạc và nội quy phòng bỏ phiếu, các tổ bắt đầu tiến hành kiểm tra niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, các cử tri bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bỏ những lá phiếu đầu tiên lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu cử vào QH khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Hồng Long, tính đến thời điểm 9h ngày 23/5, xã Hồng Long đã có trên 60% số lượng cử tri hoàn thành bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.  Với niềm tin vào sự lựa chọn đúng đắn của mình trước lá phiếu, cử tri xã nhà sẽ  sớm hoàn thành trách nghiệm của mình. Ngày 23/5 thực sự là ngày hội lớn - ngày hội non sông đất nước trên mảnh đất quê hương. 

                                                                                                                                 Cẩm Nhung

content:

 

content: