null UBBC xã Hồng Long tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

content:

Uỷ ban bầu cử xã Hồng Long tổ chức tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

   Sáng ngày 17/5/2021 Uỷ Ban Bầu cử xã Hồng Long  tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Thành phần tham gia tập huấn gồm các đồng chí trong BCĐ bầu cử xã, các đồng chí chỉ đạo điểm các tổ bầu cử, tổ giúp việc, tiểu ban tuyên truyền, 5 tổ bầu cử trên địa bàn xã, cùng các thành phần liên quan. Tại hội nghị đồng chí: Phạm Hữu Hồng- BT. Đảng ủy - CT. HĐND xã và đồng chí Phạm Hồng Sơn - CT UBND xã đã triển khai công tác tuyên truyền, trang trí bầu cử tại các tổ bầu cử; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid tại khu vực bầu cử;  Quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu.

      Sau khi nghe các đồng chí trong ủy ban bầu cử của xã triển khai các nội dung liên quan về công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch covid tại các điểm bầu cử, nhất là việc thực hiện nghiêm 5k trong công tác phòng chống dich " Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người, ". Đồng chí Phạm Hữu Hồng - BT. Đảng ủy - CT. HĐND - Trưởng ban bầu cử xã nhấn mạnh công tác bầu cử phải được triển khai đúng quy định, hướng dẫn, đảm bảo tốt quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Những trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà để theo dõi dịch bệnh covid và các trường hợp bất khả kháng không trực tiếp tham gia bỏ phiếu được thì các tổ bầu cử phải bố trí thùng phiếu phụ để đưa đến nhà cho các cử tri được tham gia bỏ phiếu theo quy định. Các đồng chí tham gia hội nghị đã có những ý kiến phát biểu, những cách làm hay trong chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử. Nhằm góp phần  thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các thành phần tham gia buổi tập huấn thực hiện nghiem túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng chống dịch covid 19

content:

 

content: