null Hội nghị BCH giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031

content:

Sáng ngày 26/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BCH giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

 

 

 

 

Sau khi thực hiện 3 bước theo Quy định, tại hội nghị đã thông qua Tờ trình của BTV kết quả giới thiệu quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Theo kết quả kiểm phiếu tại hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3), hội nghị lần này đã tiến hành bỏ phiếu cho ý kiến về danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

 

 

 

 

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )