null Nam Đàn phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

content:

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động “ Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, sáng ngày 9/6/2021, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 đến các điểm cầu 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

 

Dự lễ phát động tại điểm cầu huyện có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Hiên- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hồng Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 

 

 

 

 

 

 

Tại buổi lễ, sau khi nghe Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn về “ Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” và bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tại điểm cầu huyện Nam Đàn, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, trực tiếp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay tại buổi lễ phát động, Ban vận động huyện đã tiếp nhận số tiền hơn 400 triệu đồng.

 

 

 

 

 

Phát huy truyền thống tốt đẹp “ Tương thân, tương ái” của dân tộc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn tiếp tục kêu gọi mỗi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp chung tay, góp sức ủng hộ cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )