Thông tin người phát ngôn

content:

Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã

 Điện thoại: 0989 835 997

content:

 

content: