null TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH HỒNG LONG - XUÂN LÂM

content:

Xác định phát triển giao thông là động lực để phát triển kinh tế xã hội…Trong những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, xã nhà đã có rất nhiều tấm gương tiên phong  tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công đặc biệt là hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, tạo dựng cảnh quan, xây dựng NTM.

Với sự đồng thuận tích cực chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mạng lưới hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhà từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn khới sắc đúng theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện về xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Long – Xuân Lâm (đoạn từ UBND xã Hồng Long đến trường THCS xã Xuân Lâm). Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm , làm đường NTM không có đền bù hỗ trợ nên bà con nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao đã tiên phong, gương mẫu,  tự nguyện đồng lòng hiến đất để mở rộng đường nơi có tuyến đường đi qua.

Tuyến đường dài 3,548 km, rộng 6,5m (trong đó mặt bằng bê tông 5,5m) nối từ trụ sở UBND xã Hồng Long ra đường KH, đi qua vùng đồng Trại Cao, qua xóm Tân Phúc đến cổng trường Mầm Non và Cấp 2 xã Xuân Lâm.

        Đây là một trong những dự án được đầu tư từ nguồn chi dự phòng NTM giai đoạn 2016 - 2020 của UBND Tỉnh với tổng kinh phí xây dựng 9.286.000.000 (Chín tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu đồng), do UBND huyện Nam Đàn làm chủ đầu tư, xã làm công tác giải phóng mặt bằng. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xây dựng NTM là: Nhà nước chỉ hỗ trợ, định hướng, vai trò của người nông dân là chủ thể và người hưởng thụ trực tiếp chính là người dân. Để thi công xây dựng tuyến đường, xác định vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình trên đất để giải phóng mặt bằng ( Nói không với đền bù); theo đó tuyến đường có 148 hộ có đất và công trình liên quan cần được giải phóng, trong đó 124 hộ là đất nông nghiệp, 24 hộ đất ở.

           Để vận động 148 hộ liên quan tuyến đường hiến đất, hiến công trình trên đất Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban vận động gồm các đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã đến xóm, những người có uy tín trong các cộng đồng dân cư. Quá trình vận động đại đa số các gia đình có đất và công trình liên quan đã đồng lòng tích cực hưởng ứng ngay từ những ngày đồng triển khai. Chỉ có 1 số ít hộ do nhiều nguyên nhân khác nhau như: hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu, già cả và có số lượng diện tích đất phải hiến cũng như tài sản trên đất tương đối lớn nên bước đầu chưa đồng thuận. 

           Sau một thời gian được sự giải thích thuyết phục của Ban vận động xã, xóm và đặc biệt là sự động viên của những người anh, em trong chính những gia đình còn ngần ngại ; sự vào cuộc của các tổ chức chính trị cam kết vận động đoàn viên, hội viên tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình xây dựng lại bờ rào, cổng ngõ... Đến nay 148/148 gia đình đã đồng thuận hiến đất, công trình trên đất góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng con đường nối 2 xã Hồng Long - Xuân Lâm. 

              Qua đây cấp ủy, chính quyền địa phương xin được ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhân dân xã nhà nói chung, nhân dân xóm Tân Phúc nói riêng, các đồng chí trong Ban vận động xã, xóm; các tổ chức đoàn thể đã góp phần thành công để hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đề ra. 

Các hộ dân tự nguyện tháo dỡ bờ rào làm đường NTM

 Tuyến đường đang thi công

Tuyến đường sắp hoàn thành đưa vào sử dụng

                                                           

content:

 

content: