03/12/2019 - 282 Lượt xem
Nam Đàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân 
28/11/2019 - 256 Lượt xem
Chiều ngày 21/11, Nam Đàn đã tổ chức hội nghị đối thoại truyền thông chính sách giảm nghèo cho 10 xã thuộc cụm 2 trên địa bàn huyện.
20/11/2019 - 258 Lượt xem
Họ Võ Khắc (Nam Đàn) đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh
content:

 

content: