Cơ cấu tổ chức

content:

TT

Họ và tên

Chức vụ  đơn vị công tác hiện  tại

Số điện thoại

1

Phạm Hữu Hồng

 BTĐU, CT HĐND xã

0963105067 

2

Phạm Hồng Sơn

PBT Đảng ủy, CTUBND

0989835997 

3

Nguyễn Thị Tâm

PBT TTr Đảng ủy

0962843188 

4

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UB MTTQ, PCT HĐND xã

0984545096 

5

Dương Văn Xuyến

PCT UBND xã

 0977832593

6

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Công chức Văn hóa- Xã hội

0974430001 

7

Nguyễn Khắc Thắng

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0972909848 

8

Nguyễn Thị Đông

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0382568180 

9

Lê Trung Thao

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0906299263 

10

Nguyễn Văn Sự

Bí thư Đoàn xã

03969111088

11

Nguyễn Văn Hoài

VP UBND

0962268167 

12

Đặng Quốc Việt

VP UBND

0344820277

13

Bành Thị Hà

VPTK, VP ĐU

 0337494837

14

Nguyễn Thị Huyền

CSXH

 0988803728

15

Trần Đình Vượng

Tài chính- Kế toán

0979825009 

16

Hồ Thị Luyến

Tài chính- Kế toán

 0972464268

17

Lê Đình Song

Địa Chính- Xây Dựng

0989031317

18

Trịnh Thị Bích Thuý

Nông nghiệp- Môi trường

0962347706

19

Phan Đình Nguyện

Tư pháp- Hộ tịch

 0981214388

20

Trần Thanh Hải

Trưởng công an xã

0974934480

21

Nguyễn Văn Thanh

Chủ tịch hội CCB

 0977626086